Deklarasjon.no - Elektronisk deklarering

Beskrivelse av informasjonsflyt ved bruk av elektronisk deklarering av farlig avfall på Deklarasjon.no.


Informasjonsflyt ved bruk av Deklarasjon.no vil bli som følger:

 1. Deklarering
  1. Avfallsprodusent deklarere sitt farlige avfall på Deklarasjon.no
  2. Avfallsprodusent skriver ut deklarasjonsskjema på hvit papir.
  3. Deklarasjonsskjema vil inneholde strekkode i tillegg til dagens informasjon.
  4. Avfallet pakkes og merkes, og deklarasjonsskjema følger med avfallet.

 2. Transport
  1. Avfallet transporteres til mottaksanlegg som normalt
  2. Transportør har mulighet til å hente informasjon om avfallet elektronisk til sin håndholdte PC. Dette gjøres ved at Deklarasjon.no tilbyr tjenester der håndholdte PC’er kan hente informasjon om deklarasjoner basert på deklarasjonsskjemaets strekkode (WEB-Services).

 3. Mottak
  1. Avfallet ankommer mottaksanlegget sammen med deklarasjonsskjemaet skrevet på hvit papir som inneholder strekkode
  2. Operatør i mottaket leser av deklarasjonens strekkode ved hjelp av håndholdt PC og relevant informasjon hentes fra Deklarasjon.no. Korrekt vekt, informasjon om lagerpassering og eventuell andre endringer registreres på håndholdt PC. Denne informasjon overføres automatisk til mottakerens eget datasystem – for eksempel Norbit.
  3. Deklarasjon.no kan oppdateres med endringer som mottaker utfører på deklarasjonen.

 4. Rapportering til myndigheter
  1. Deklarasjon.no inneholder nå all informasjon om deklarasjoner som per dags dato er aktuell å rapportere til myndighetene.
  2. Informasjonen om deklarasjoner som foreligger på Deklarasjon.no vil være så korrekt som mulig (langt mer korrekt en dagens papirløsning har mulighet til å oppnå) og entydig knyttet opp til riktig avfallsprodusent.
  3. Så snart myndighetene er klar, kan informasjon om mottatte deklarasjoner rapporteres elektronisk fra Deklarasjon.no til myndighetene.

Denne løsningen har innebygde funksjoner for fullstendig sporing av avfallet.

Reknes AS tilbyr forøvrig håndholdte PC’er med programvare som kommuniserer med Deklarasjon.no og Norbit, og via standard grensesnitt med andre dataløsninger.

Godkjenning
Deklarasjon.no er utviklet med bagrunn i Reknes AS sin godkjenning fra Statens forurensingstilsyn, SFT, for utskrift av deklarasjon på hvit papir. Godkjenning ble gitt 7. september 2006.

Sikkerhet
Sikkerhet er viktig for en slik løsning. Dette er det tatt hensyn til og informasjon om deklarert avfall blir kun tilgjengelig for godkjente brukere og da kan kun relevant informasjon taes ut. All bruk av løsningen blir automatisk overvåket, og forsøk på urettmessig bruk av data vil bli oppdaget og brukere som blir tatt i misbruk vil kunne miste tilgang.

29.03.2007
Her er du: Skip Navigation Links