Avfallsprodusenter

Avfallsprodusent er en bedrift / virksomhet som er opphav til farlig avfall og som er pliktig til å levere sitt farlige avfall til godkjent mottak i henhold til Avfallsforskriften kapittel 11 § 11-8


Avfallsprodusentens muligheter vil være
Løsningen for elektronisk deklarering av farlig avfall vil gi avfallsprodusentene følgende muligheter:
 • Elektronisk deklarering av sitt farlige avfall
  1. Deklarering ved hjelp av veiviser
  2. Oversikt over gjeldende EAL-koder og avfallstoffnr
  3. Hjelp til å finne aktuelle mottakere av sitt avfall
 • Levering av avfall
  1. Elektronisk forespørsel om levering av farlig avfall
  2. Utskrift av deklarasjonsskjema på hvit papir med tilhørende transportdokument
 • Rapportering
  1. Oversikt deklarert farlig avfall som ikke er levert enda
  2. Oversikt levert farlig avfall for angitt tidsperiode
  3. Oversikt hvem deklarert farlig avfall er levert til
Hvordan komme igang
Informasjon om hvordan komme igang med elektronisk deklarering av farlig avfall får du ved å klikke HER

Videre utvikling
Selv om vi mener at vi har tatt høyde for de viktigste behov som avfallsprodusentene har, så vet vi at når løsningen taes i bruk så viser det seg at behovene kan være andre og at behovene endres ved bruk. Vi har derfor lagt opp til at løsningen forløpende skal utvikles i takt med avfallsprodusentens ønsker og behov. Har du forslag, gi oss tilbakemelding.

04.01.2007
Her er du: Skip Navigation Links