Farlig avfall aktør

Farlig avfall aktør er en virksomhet som er godkjent til å motta, transportere, lagre eller behandle farlig avfall.


Farlig avfall aktørens muligheter vil være
Farlig avfall aktørene vil få følgende muligheter:
  1. Hente relevant informasjon om mottatt farlig avfall (Elektronisk vha. WEB-Services).
  2. Profilere sin virksomhet slik at avfallsprodusentene enklest mulig finner deg og kan gjøre seg nytte av dine løsninger
  3. Oppdatere mottatte deklarasjoner slik at dine kunder til enhver tid kan følge sitt avfall frem til endelig sluttbehandling / eksport.
  4. Elektronisk rapportere til myndigheter om mottatt farlig avfall.(Når myndighetene er klar til å mottatt deklarasjonsopplysningene elektronisk)
Informer meg
Ønsker du mer informasjon om elektronisk deklarering av farlig avfall klikk HER

Kom i gang
Farlig avfall aktører som ønsker å ta i bruk mulighetene som elektronisk deklarering gir sender en e-post til support@reknes.no.

Videre utvikling
Selv om vi mener at vi har tatt høyde for de viktigste behov som farlig avfall aktørene har, så vet vi at når løsningen taes i bruk så viser det seg at behovene kan være andre og at behovene endres ved bruk. Vi har derfor lagt opp til at løsningen forløpende skal utvikles i takt med aktørenes ønsker og behov. Har du forslag, gi oss tilbakemelding.

04.01.2007
Her er du: Skip Navigation Links