NORBAS Internett
Logg på
Her er du: Skip Navigation LinksHjem
 Skip Navigation Links.
Norbas Internett

Denne internettstedet inneholder statistikk om mottatt farlig avfall fra og med 1990 og frem til i dag. Mangler du tilgang, se under punktet "Få tilgang" nedenfor.


Data fra Avfallsdeklarering.no også:
Norbas Internett inneholder nå også data fra Avfallsdeklarering.no. Dette innebærer at Norbas Internett har data om farlig avfall fra 1990 og frem til i dag.

Pålogging:
Er du registrert som bruker, klikk på Logg på, eller klikk på linken "Logg på" oppe til høyre.

Oppdatering:
Norbas Internett inneholder data fra 1990 og til og med 1. februar 2016

Få tilgang
For å få tilgang til informasjon på dette internettsted må du komme inn under avtalen som Statens forurensingstilsyn, SFT, har. Hovedregelen er at du må være ansatt hos SFT eller hos Fylkesmannens miljøvernavdeling for å få tilgang til Norbas Internett. Klikk på Registrer meg som bruker for å be om tilgang.

For andre brukere er Farlig avfall Markedsanalyse løsningen.

Datagrunnlag
Dataene i Norbas Internett kommer fra Norbas. Norbas er en nasjonal database som inneholder alt deklarert farlig avfall i Norge og blir administrert av Norsas AS. Når farlig avfall leveres til godkjent mottaker av farlig avfall skal det deklareres på eget skjema. Mottaker av avfallet skal sende inn en kopi av dette skjema til Norsas AS innen den 15. i påfølgende måned. Hos Norsas blir relevant informasjon på skjemaet registrert i Norbas.

Feilmeldinger / Endringsønsker
Dersom det oppstår en feil på Norbas Internett så vil denne feil automatisk blir varslet til systemansvarlig. Du kan også sende en e-post til oss for å rapportere feil.

Har du endringsønsker vedrørende Norbas Internett vennligst send oss en e-post

Mer informasjon
For mer informasjon om hva dette WEB-området har av muligheter og muligheter for tilgang send oss en e-post eller ring oss på telefon 70 19 80 80

Reknes AS, Geilneset 16, 6030 Langevåg. Tlf: 70 19 80 80 Faks: 70 19 80 90 Epost: post@reknes.no